STOCKER CONSULTING AG
INTERNATIONAL MANAGEMENT CONSULTANTS TO THE INDUSTRY
 
 
  [ Home ] [ Nové ] [ O nás ] [ Projekty ] [ Jobs ] [ Kontakt ]
 
 

 

Výtah z našich projektů

Strategie

   Zaměření podnikání, pole působnosti, sortimentu a zákazníků
   Moderování vývoje a zavádění produktů
   Výstavba společných podniků a vývoj svazů
   Sestavení podnikatelského plánu / průzkum trhu


Opatření

   Sestavení podnikatelského plánu / průzkum trhu
   Standardizace, parametrování i indexování
   Outsourcing produktů a služeb
   Mezinárodní nákupní marketing


Produkce

   Racionalizace, reorganizace a zvyšování produktivity
   Video-Proces-Analýza VPA jako podpora pro kontinuální optimalizační programy
   Zvyšování výnosů a odstranění chybných nákladů
   Budování odměňovacích systémů orientovaných na výkon


Odbyt

   Generování obratu
   Budování odměňování orientovaného na obrat
   Budování odbytových a franchisových organizací
   Optimalizace logistiky


Systémy

   Implementace profesionálního provozního účetnictví
   Budování účetnictví v oblasti obchodní činnosti
   Evaluace informační techniky (IT, DV)
   Implementace manažerských a informačních systémů a kontrolních systémů


Zdroje

   Vývoj srovnávacích testů
   Nábor a vývoj vedoucích pracovníků
   Implementace řídících struktur
   Získání kapitálu a partnerů


Organizace

   Restrukturalizace, management pro sanaci a obrat
   Strukturální analýzy a Break even analýzy
   Implementace budování a organizace průběhu výroby
   Koncepční podpora při plánování výstavby


Průběh projektu

Projektový úkol

  Struktura projektu
poukázání na potenciál úspor / zlepšení
členění na dílčí projekty

Vývoj

  Problémově orientovaná analýza 20:80
s 20% náklady dosažení 80%
pragmaticky
  Koncept
orientování na praxi
logický a srozumitelný

Implementace

  Uskutečnění souboru opatření
přímo na místě
se zkušenostmi a kompetencí STOCKER CONSULTING AG
  Zajištění realizace
involvace zaměstnanců objednatele
instalace kontrolních systémů

Kontrola

  Kontrola úspěšnosti
dokumentace projektových výsledků
periodické přezkoušení a kontrola výsledků


 německý | francouzský | španělský | anglický | polský | maďarština
 

   ©STOCKER CONSULTING AG 02/02/2023
W3C - Valid XHTML 1.0! W3C - Valid CSS!